Phim điện ảnh

Người nhà quê

2013 / 39 tập

Sóng đời

2013 / 22 tập

Hoa dại

2013 / 22 tập

Ngã rẽ cuộc đời

2013 / 30 tập

Đất mơ xanh

2013 / 30 tập