Báo chí

Đạo diễn Xuân Phước – Tình yêu và đam mê
ĐD Xuân Phước: Có được hôm nay là nhờ vợ
Xuân Phước – Một đạo diễn đa năng
Đạo diễn Xuân Phước làm Trưởng ban tổ chức Sao Doanh nhân 2017