Báo chí

Sự thay đổi khi trở lại của các đoàn phim Việt
[SERIES SITCOM TRUYỀN HÌNH] – GIẢI CỨU HẠNH PHÚC
Đạo diễn Xuân Phước – Tình yêu và đam mê
ĐD Xuân Phước: Có được hôm nay là nhờ vợ