Báo chí

[SERIES SITCOM TRUYỀN HÌNH] – GIẢI CỨU HẠNH PHÚC
Đạo diễn Xuân Phước – Tình yêu và đam mê
ĐD Xuân Phước: Có được hôm nay là nhờ vợ
Xuân Phước – Một đạo diễn đa năng